Menu

ภาพกิจกรรม


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 37 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง ตำบลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
(15-06-2559)
กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 37 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) เป็นประธาน นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และสาขาร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง ตำบลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 121 คน
conter water project1