Menu

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการบังคับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

จัดโดยสำนักฎหมาย กรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา

Last modified on วันจันทร์, 27 มกราคม 2557 06:13