Menu

สาระน่ารู้ (2)

การจัดการน้ำอับเฉาเรือในประเทศไทย (Ships’ Ballast Water Management in Thailand)

วันพุธ, 05 มีนาคม 2557 06:13

         จากผลการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ได้พบว่าสิ่งมีชีวิตทางน้ำทั้งพืชและสัตว์ที่ติดอยู่ในน้ำอับเฉาเรือและตะกอนบนเรือ หรือจำพวกที่ได้ผ่านการเดินทางมาพร้อมกับเรือ