Menu

กรมเจ้าท่า ออกดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดูแลความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ

กรมเจ้าท่า ออกดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดูแลความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2557

ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยปฏิบัติการความพร้อมทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อนเทศกาลและในช่วงวันหยุดเทศกาล ด้านยานพาหนะ ประเภทเรือตรวจการณ์ทั้งลำน้ำ และทะเลในการออกปฏิบัติการ พร้อมทั้งประสาน การปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยของจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการอยู่เป็นประจำทุก

Last modified on วันจันทร์, 27 มกราคม 2557 06:07