Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์ (5)

กิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2557 20:00

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ลานหน้าอาคาร 1 กรมเจ้าท่า


กรมเจ้าท่า ออกดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดูแลความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ

วันเสาร์, 25 มกราคม 2557 00:00

กรมเจ้าท่า ออกดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดูแลความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2557


อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ

วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557 00:00

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการบังคับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1


กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศรต. โรงพยาบาลตำรวจ จัดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันศุกร์, 17 มกราคม 2557 04:39

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศรต. โรงพยาบาลตำรวจ จัดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับบุคลากรกรมเจ้าท่า


อธิบดีและข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันศุกร์, 17 มกราคม 2557 04:36

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ