สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า มีความยินดียิ่ง และพร้อมให้บริการ
      

 

สารบัญหลัก
 
  หน้าแรก  
  ศูนย์เอกสาร
  แจ้งความ จนร.
  บริษัทที่มีสัญญาค้ำประกัน
ตารางเรือประจำวัน
 
  ท่าเรือ กรุงเทพ  
  ท่าเรือ ศรีราชา
  ท่าเรือ มาบตาพุด
  ท่าเรือ สงขลา
  ท่าเรือ ภูเก็ต
สำนักนำร่อง
 
  ประวัติการนำร่อง  
  ความหมายการนำร่อง
ปฏิณกะชาวเรือ
 
  Home  
สารสนเทศ การเดินเรือ
 
  ประกาศ ชาวเรือ  
  ประกาศ เตือนภัยพายุ
  เส้นทางเดินพายุ
  ภาพจากเรดาร์ตรวจอากาศ
  แผนที่อากาศผิวน้ำ
  พยากรณ์อากาศประจำวัน
  พยากรณ์อากาศ 7 วัน ข้างหน้า
  พยากรณ์อากาศ สำหรับชาวเรือ
  ระดับน้ำทำนาย สูงสุด - ต่ำสุด
  เวลาดวงอาทิตย์/จันทร์ ขึ้น - ตก
สารสนเทศ ทั่วไป
 
  ค้นหา ราชกิจจานุเบกษา  
  ระเบียบ กระทรวงการคลัง
  ระบบสอบถามข้อมูลส่วนราชการ
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระดาน ถาม - ตอบ
  กระดาน สาระน่ารู้

 

ตารางเรือประจำวัน
ท่าเรือ สงขลา
 
ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง
 
 
เรือเอก เจนรบ กำแหงฤทธิรงค์
ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง
เจ้าหน้าที่ นำร่อง
 
  ผู้ดูแลระบบ (Pilotbureau.)  
  ระบบ สัญญาค้ำประกัน
  ตารางเรือประจำวัน จนท.Log
เว็บไซต์ที่ควรเข้าชม
 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ(สภาพัฒน์ฯ)
 
  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
การงบประมาณ(สำนักงบฯ)
  ข้อมูลการบริหารการเงิน,
เงินเดือน สวัสดิการ
(กรมบัญชีกลาง)
  ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง(กรมบัญชีกลาง)
  ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม.
ที่เกี่ยวข้อง( ก.พ.ร.)
  ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ (สำนักงาน ก.พ.)
กฎหมายที่น่าสนใจ
 
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  Pilot Bureau. Poll
 
  คะแนน
ความพึงพอใจ ในการให้บริการ
สำนักนำร่อง ส่วนกลาง
และ ท่าเรือ ต่างๆ
 
 
  สำนักนำร่อง ส่วนกลาง
  ท่าเรือ กรุงเทพ
  ท่าเรือ ศรีราชา
  ท่าเรือ มาบตาพุด
  ท่าเรือ สงขลา
  ท่าเรือ ภูเก็ต