Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็น (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงกาศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงบริเวณคลองโผงเผงถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(11-09-2560)


เอกสารแนบ:


ประกาศ