Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือ บริเวณอ่าวไร่เลย์ตะวันออก ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
(17-03-2560)


เอกสารแนบ:


รายละเอียดโครงการฯ
เอกสารประกอบการประชุมรายงานผลฯ