Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 2 (ผลการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง
(15-02-2560)


เอกสารแนบ:


หนังสือเชิญประชุม
รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
เอกสารประกอบ