Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 87/2560 กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบกรณีเหตุเรือลำเรียงชนตอม่อสะพานวัดไทยาวาส จังหวัดนครปฐม
(28-12-2560)

กรมเจ้าท่า เร่งตรวจสอบกรณีเหตุเรือลำเลียงชนตอม่อสะพานวัดไทยาวาส จังหวัดนครปฐม
 
           นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จากกรณีเรือลำเลียงชนต่อม่อสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดไทยยาวาส ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
           จากกรณีอุบัติเหตุเรือยนต์ชื่อ ส.สำรวยเจริญทรัพย์ หมายเลขทะเบียนเรือ 987300317 ชนต่อม่อสะพานข้ามแม่น้ำ ท่าจีน บริเวณหน้าวัดไทยยาวาส ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาทำให้สะพานหักกลาง และจมลงในแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี)  โดยไม่มีผู้ได้รับบาดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่กำกับดูแลการขนส่งและโดยสารทางน้ำให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย จึงได้จึงได้ออกข้อสั่งการเพื่อให้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐมเร่งดำเนินการตรวจสอบผู้กระทำความผิด ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทำประกันภัย  และการควบคุมการสัญจร ทางน้ำในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ  เพื่อให้สามารถกำกับและอำนวยความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ
          อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ได้สั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐมร่วมดำเนินการตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร  ร่วมกับจังหวัดนครปฐม ตำรวจ หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบริษัทประกันภัยฯ หากพบความไม่ปลอดภัยให้อำนวยการให้มีการแก้ไขโดยทันที  พร้อมรายงานความคืบหน้าและการแจ้งเตือนการเดินเรือและการประชาสัมพันธ์ในการเดินเรือให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการสอบสวนและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
          นายภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 แจ้งถึงความคืบหน้าในการดำเนินการว่า ได้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ พร้อมออกกำหนดมาตรการในการป้องกันต่อไป โดยขณะนี้ได้ออกประกาศชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุ หรืองดการใช้เรือผ่านบริเวณดังกล่าว โดยจำกัดอัตราการกินน้ำลึกของเรือไม่เกิน 5 เมตร โดยอนุญาตให้เดินเรือได้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560  โดยได้ติดตั้งทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือแสดงไว้ ณ จุดเกิดเหตุแล้ว พร้อมให้นักประดาน้ำเข้าสำรวจสภาพความเสียหาย                  เพื่อนำมาประเมินราคาการรื้อถอน และแจ้งผู้ประกอบการให้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร จัดทำแผนและดำเนินการกู้ซากเศษวัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และแผนบูรณะ ซ่อมแซมสะพานที่ขาดกลางให้ใช้สัญจรได้เหมือนเดิม ซึ่งขณะนี้ทางผู้ประกอบการได้จัดส่งแผนการดำเนินการให้กับคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้ ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 ได้ขอความร่วมมือ ดร.เธเนศ วีระศิริ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาร่วมตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานส่วนที่เหลืออยู่ โดยมีผลจากประเมินว่าควรสร้างใหม่ทดแทนของเดิมต่อไป
          สำหรับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ กรมเจ้าท่าได้ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส จัดรถบรรทุก จำนวน 2 คัน สลับกันทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น.  พร้อมจัดเรือรับส่งระหว่าง 2 ฝั่ง และเพิ่มโป๊ะเทียบเรือชั่วคราว โดยกำชับให้ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อใช้บริการเรือข้ามฟากเพื่อความปลอดภัย สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
 
 
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  26 ธันวาคม 2560


เอกสารแนบ:


1909356.jpg
ข่าวที่ 87.2560เรือชนตอม่อสะพาน จ.นครปฐม.doc