Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 20/2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีผลกระทบจากมาตรการยกระดับความปลอดภัยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำในคลองแสนแสบ
(17-03-2560)


        ตามที่ กรมเจ้าท่าได้ร่วมกับบริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ในการยกระดับความปลอดภัยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำในคลองแสนแสบ ซึ่งส่งผลกระทบให้มีผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบตกค้างนั้น 
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินมาตรการเพื่อยกระดั[ความปลอดภัยการให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบให้สูงขึ้น โดยห้ามมีผู้โดยสารยืนบริเวณที่จัดไว้สำหรับผู้โดยสารนั่ง ให้ยืนได้บริเวณที่ว่างท้ายเรือ ตามความสามารถรับน้ำหนักของเรือ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และได้นำปัญหาการให้บริการจากการดำเนินการดังกล่าวในช่วงเช้าหารือร่วมกับผู้ประกอบการในช่วงบ่ายเพื่อมาปรับวิธีการเดินเรือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ดังนี้
  1. เสริมเรืออกจากท่าเรือต้นทาง ในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลา 07.30 - 08.35 น. และ 17.50 - 18.35 น. ให้ถี่มากยิ่งขึ้นและจัดเรือเสริมเฉพาะท่าเรือที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นท่าต้นทาง
  2. ในช่วงเวลาเร่งด่วนให้เรือเปล่าวิ่งตรงกลับมายังท่าต้นทางที่กำหนดไว้
  3. เรือที่ปล่อยจากท่าเรือต้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วนจะรับผู้โดยสารร้อยละ 70 เพื่อให้มีพื้นที่รองรับผู้โดยสารในท่าเรือถัดไป
        โดยผลจากการปรับการเดินเรือดังกล่าวทำให้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สามารถบริหารการขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่มีผู้โดยสารตกค้างหรือรอเรือนานเกินสมควร ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินตามมาตรการนี้ การปรับแก้การปล่อยเรือคาดว่าภายใน ๑ สัปดาห์การเดินเรือจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้โดยสารจะไม่ต้องยืนเบียดกันตลอดลำเรือและใช้เวลาเดินทางถึงที่หมายเร็วกว่าก่อนปรับปรุง
  กรมเจ้าท่าได้ออกมาตรการหลายประการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ อาทิ กำหนดความเร็วการเดินเรือไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดประจำท่าเรือและตลอดเส้นทางการเดินเรือ จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเพื่อคอยกำกับและอำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้ง ได้จัดเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วโดยใช้เจ็ทสกี เพื่อตรวจตรา กำกับ ควบคุมการเดินเรือ และจัดอบรมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือเป็นประจำ ผลการดำเนินมาตรการอย่างจริงจังของกรมเจ้าท่า ทำให้การให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบมีความสะดวกและปลอดภัยสูงขึ้นและเป็นทางเลือกของการเดินทาง ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
         ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสารในการปรับปรุงการให้บริการ ผ่านทาง Facebook ประชาสัมพันธ์เจ้าท่า / Fanpage กรมเจ้าท่า หรือสายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 20.2560 ชี้แจงเการยกระดับการให้บริการเรือคลองแสนแสบ.jpg