Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 18/2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีการขุดลอกร่องน้ำบริเวณปากคลองบ้านหัวดอน เขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(14-03-2560)

ตามที่มีกลุ่มชาวประมงเรือเล็กบ้านหัวดอน หมู่บ้านเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน กรณีที่กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกร่องน้ำ บริเวณปากคลองบ้านหัวดอน เขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มชาวประมงเรือเล็กเกรงว่าการขุดตะกอนดินโคลนใส่ลงเรือและนำไปทิ้งในทะเล ห่างชายฝั่งประมาณ 3.6 กิโลเมตรจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเล และเกิดความเสียหายต่อแหล่งหากินของสัตว์น้ำ ทำลายแนวปะการังเทียม ซึ่งใช้เวลานานหลายเดือนกว่าสภาพน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติ ทำให้สัตว์ทะเลย้ายแหล่งที่อยู่อาศัย รวมทั้งจะทำให้เกิดน้ำขุ่น มีกลิ่นเหม็น ซึ่งในอนาคตตะกอนดินที่นำมาทิ้งไว้จะถูกคลื่นลมซัดเข้าชายหาด ทำให้ชายหาดเป็นสีดำและส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพนั้น กรมเจ้าท่าขอชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
การนำตะกอนดินที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ำ ปล่อยทิ้งในทะเลบริเวณที่เหมาะสมเป็นกระบวนการปฏิบัติงานขุดลอกมาตรฐานที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก สำหรับการขุดลอกร่องน้ำเขาตะเกียบมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมรับทราบจุดทิ้งตะกอนดิน ณ บริเวณห่างฝั่ง 4-5ไมล์ทะเล (ประมาณ 7 – 10 กิโลเมตร) ที่ระดับทะเลความลึก 12-14 เมตรเมื่อน้ำลงต่ำสุด และมีความเห็นร่วมกันว่าในบริเวณดังกล่าวไม่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทรัพยากรทางทะเลที่อาจได้รับผลกระทบจากการทิ้งตะกอนดิน บริเวณห่างจากฝั่งในระยะดังกล่าวความเร็วกระแสน้ำจะน้อยกว่าใกล้ฝั่งดังนั้นตะกอนที่นำไปทิ้งจะไม่เคลื่อนตัวเข้าฝั่ง กรมเจ้าท่าเน้นย้ำและให้ความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทำการขุดลอกตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยกำชับให้การทิ้งตะกอนดินจะกระทำในขณะน้ำลงเท่านั้น เพื่อให้การเจือจางตะกอนดินไหลไกลออกจากฝั่งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้สั่งการให้มีการติดตามการทิ้งตะกอนดินในทุกพื้นที่การขุดลอกอย่างใกล้ชิด หากมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของประชาชนจะทำการระงับการขุดลอกโดยทันที
นอกจากนี้การทิ้งตะกอนดินในบริเวณเหมาะสม ที่ระดับความลึกของน้ำไม่น้อยกว่า 10 เมตร จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชายฝั่ง สัตว์และพืชผิวดิน ทั้งนี้ คลื่น ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของมวลน้ำทะเลจะทำการเจือจางความหนาแน่นของตะกอนดิน โดยปกติเมื่อตรวจวัดความขุ่นของน้ำทะเลระยะห่างจากจุดทิ้งตะกอนดิน 1,000 เมตร จะไม่พบความขุ่นของน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจากปกติ อันเนื่องจากตะกอนดินที่ทิ้ง กรณีตะกอนดินถูกพัดกลับชายฝั่ง ทำให้ชายหาดเปลี่ยนสีจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า 02 233 1311 – 8 ต่อ 319 ,244

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 18.2560 ชี้แจงกรณีขุดลอกเขาตะเกียบ.jpg