Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าสัก (ร่องนอก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเเซล จำนวน 9,000 ลิตร สำหรับเรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า 25 หน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าสัก (ร่องนอก) อำเภอฉลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(12-07-2561)

         ตามที่ ประกาศหน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าสัก (ร่องนอก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเเซล จำนวน 9,000 ลิตร สำหรับเรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า 25  หน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าสัก (ร่องนอก) อำเภอฉลาง จังหวัดภูเก็ต   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
         ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเเซล สำหรับเรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า 25  หน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าสัก (ร่องนอก) อำเภอฉลาง จังหวัดภูเก็ต (12.18.16.00)  จำนวน 9,000 ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลืออก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัษาฎาแก๊ส (สำนักงานใหญ่) (ให้บริการ)  โดยเสนอรราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 266,220.00บาท


เอกสารแนบ:


ประกาศหน่วยท่าสัก(ร่องนอก).pdf


back to top