Menu

th en

 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสำรวจจัดทำแผนที่อุทกศาสตร์ทางทะเล ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ถึง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 - 17 กรกฎาคม 2561)
(12-07-2561)
เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
ราคากลาง


back to top