Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมทำบุ้งกี๋ อย.4 อย.5 ของหน่วยปฎิติงานขุดลอกแม่น้ำลพบุรี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
(07-12-2560)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมทำบุ้งกี๋ อย.4 อย.5 ของหน่วยปฎิติงานขุดลอกแม่น้ำลพบุรี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ผู้ได้รการคัดเลือก ร้านโลหะกลึง ในราคา 14,500 บาท

เอกสารแนบ:


Scanประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมทำบุ้งกี๊ งวด2 14,500.pdf


back to top