Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อน้ำมันหล่อลื่น ่จำนวน 2 รายการ เรือเจ้าท่าชุด ผ.2 หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและว้ชพืชแม่น้ำลพบุรีและคลองสาขา จ.พระนครศรีอยุธยา
(07-12-2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อน้ำมันหล่อลื่น ่จำนวน 2 รายการ เรือเจ้าท่าชุด ผ.2 หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและว้ชพืชแม่น้ำลพบุรีและคลองสาขา จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ่จำนวนเงิน 19,490 บาท

เอกสารแนบ:


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เรือเ.pdf


back to top