Menu

th en

 
 
A+ A A-
ราคากลางซื้อน้ำมันออโตลูปที่ใช้กับเรือตรวจการณ์เจ้าท่า จำนวน ๒,๑๐๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(12-10-2560)
เอกสารแนบ:


ราคากลาง.pdf


back to top