Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศที่59/2561 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อรับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำ 2561 (ฉบับแก้ไข หน่วยที่ 6)
(27-03-2561)


เอกสารแนบ:


ประกาศที่59/2561 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ (ฉบับแก้ไข หน่วยที่ 6)