Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
(24-04-2560)


เอกสารแนบ:


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๒/๒๕๖๐