Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท






จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาเจาะจง
15-06-2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 13,500 ลิตร สำหรับเรือเจ้าท่า จ.3 ลากจูงเรือเจ้าท่า ข.405 จากศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง สบ.6 และลากจูงเรือ เรือเจ้าท่า ข.21 และเรือเจาท่า 221 จากร่องน้ำคลองอีแอด จ.เพชรบุรี ไปยังร่องน้ำเขาแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง















Page 1 of 267