Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง
17-11-2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอความก้าวหน้าโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๒) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย อาคารสืบค้นข้อมูล โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Page 1 of 12
back to top