Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร
กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า
(09-01-2562)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวรับสมัครงาน


 

halfbanner_blue

banner presentData resize

aaa

board constitution 59

iMIS

 

แนะนำลิงค์ (Link)