Menu

th en

 
 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนทางน้ำ บริเวณท่าเรือสาทร โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือสาทร

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนทางน้ำ บริเวณท่าเรือสาทร โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือสาทร

 • นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมพิธีในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมพิธีในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 • พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์เจ้าท่า เพื่อการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์เจ้าท่า เพื่อการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของท่าเรือและแผนการเดินเรือสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ตั้งแต่ท่าเรือสาทร ถึงท่าเรือท่าช้าง โดยมีผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของท่าเรือและแผนการเดินเรือสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ตั้งแต่ท่าเรือสาทร ถึงท่าเรือท่าช้าง โดยมีผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

 • นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการหารือในประเด็นต่างๆ โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า รวมประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 1 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการหารือในประเด็นต่างๆ โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า รวมประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 1 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

 
A+ A A-

กิจกรรมล่าสุด

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของท่าเรือและแผนการเดินเรือสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ตั้งแต่ท่าเรือสาทร ถึงท่าเรือท่าช้าง โดยมีผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของท่าเรือและแผนการเดินเรือสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ตั้งแต่ท่าเรือสาทร ถึงท่าเรือท่าช้าง โดยมีผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
(16-10-2560) icon_new.gif


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการหารือในประเด็นต่างๆ โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า รวมประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 1 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการหารือในประเด็นต่างๆ โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า รวมประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 1 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
(12-10-2560)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวรับสมัครงาน

 

แนะนำลิงค์ (Link)