Menu

th en

 
 
 • กรมเจ้าท่า ประกาศควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ

  กรมเจ้าท่า ประกาศควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ

 • กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.

  กรมเจ้าท่ารับมอบสมทบของช่วยน้ำท่วมภาคใต้จาก กฟภ.
  วันที่ 14 มกราคม 2560 นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 1 คันรถ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยผู้แทนของ กฟภ.เขต1(พระนครศรีอยุธยา)และเขต2(ชลบุรี)ซึ่งประสานจากเครือข่ายอาสาวารีรุ่น1ภาคประชาชน เพื่อสมทบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ร่วมกับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

 • นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมลงเรือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

  นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมลงเรือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารจากนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ บริษัท เจ้าพรหมค้าข้าว จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารจากนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ บริษัท เจ้าพรหมค้าข้าว จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และข้าราชการบำนาญกรมเจ้าท่า ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและชีวิตสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ กรมเจ้าท่า

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และข้าราชการบำนาญกรมเจ้าท่า ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและชีวิตสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ กรมเจ้าท่า

 
A+ A A-

กิจกรรมล่าสุด
นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมลงเรือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมลงเรือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(13-01-2560) icon_new.gif


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารจากนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ บริษัท เจ้าพรหมค้าข้าว จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารจากนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ บริษัท เจ้าพรหมค้าข้าว จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(12-01-2560) icon_new.gif


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และข้าราชการบำนาญกรมเจ้าท่า ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและชีวิตสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ กรมเจ้าท่า
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และข้าราชการบำนาญกรมเจ้าท่า ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและชีวิตสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ กรมเจ้าท่า
(06-01-2560)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวรับสมัครงาน


 

แนะนำลิงค์