Menu

th en

 
 
 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับข้อแก้ไขของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับข้อแก้ไขของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

 • นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) แบบบูรณาการ” ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)

  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) แบบบูรณาการ” ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)

 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 : SAREX 2016

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 : SAREX 2016

 • นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและและมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิคอนฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมลชนแห่งประเทศ ครบรอบ 24 ปี

  นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและและมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิคอนฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมลชนแห่งประเทศ ครบรอบ 24 ปี

 • กรมเจ้าท่า เปิดให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตเดินเรือประจำทาง ในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ) – ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี)

  กรมเจ้าท่า เปิดให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตเดินเรือประจำทาง ในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ) – ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี)
  สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 ณ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.md.go.th หรือ โทร. 02 233 1311 – 8 ต่อ 394 , 396

 
A+ A A-

กิจกรรมล่าสุดข่าวรับสมัครงาน

 

แนะนำลิงค์