Menu

th en

 
 

เตือนภัย

test

 • นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ (Regional Seminar on Facilitation of International Maritime Traffic) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร

  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ (Regional Seminar on Facilitation of International Maritime Traffic) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร

 • นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการบริหารกองเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัยทางทะเลและการปฏิบัติต่อเรือกรณีถูกคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560

  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการบริหารกองเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัยทางทะเลและการปฏิบัติต่อเรือกรณีถูกคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560

 • นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬา เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ณ สโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ

  นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬา เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ณ สโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ

 • นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า

  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า

 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ประเด็น การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 (พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์) อาคาร 5 กรมเจ้าท่า

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ประเด็น การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 (พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์) อาคาร 5 กรมเจ้าท่า

 
A+ A A-

กิจกรรมล่าสุด


be53a0541a6d36f6ecb879fa2c584b08_S.jpg
นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ (Regional Seminar on Facilitation of International Maritime Traffic) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร
(22-05-2560) icon_new.gif

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการบริหารกองเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัยทางทะเลและการปฏิบัติต่อเรือกรณีถูกคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560
นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการบริหารกองเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกู้ภัยทางทะเลและการปฏิบัติต่อเรือกรณีถูกคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560
(20-05-2560) icon_new.gif


นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬา เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ณ สโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ
นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬา เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ณ สโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ
(17-05-2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวรับสมัครงาน


 

แนะนำลิงค์ (Link)