Menu

th en

 
 

เตือนภัย

test

 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกการสัมภาษณ์ในรายการคัดข่าวเด่น ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ด้านหน้าห้องประชุมแม่น้ำกก อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกการสัมภาษณ์ในรายการคัดข่าวเด่น ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ด้านหน้าห้องประชุมแม่น้ำกก อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมแถลงข่าวประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมแถลงข่าวประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า

 • วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 11 (นปก.11)

  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 11 (นปก.11)

 • กรมเจ้าท่า ได้จัดทำบทถอดความภาษาไทยของอนุสัญญาและพิธีสารลอนดอน รายงานผลการศึกษาโครงการ  รายงานสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2016-07-25-03-15-33/2014-01-19-06-02-02 สามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๓๘๓๒ หรือ ๐ ๒๒๓๔ ๕๑๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  กรมเจ้าท่า ได้จัดทำบทถอดความภาษาไทยของอนุสัญญาและพิธีสารลอนดอน รายงานผลการศึกษาโครงการ รายงานสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2016-07-25-03-15-33/2014-01-19-06-02-02 สามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๓๘๓๒ หรือ ๐ ๒๒๓๔ ๕๑๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ มอบข้าวสารจำนวน 30 ตัน ให้กับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอรส.) โดยมี พล.ต. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ มอบข้าวสารจำนวน 30 ตัน ให้กับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอรส.) โดยมี พล.ต. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร

 
A+ A A-

กิจกรรมล่าสุด


be53a0541a6d36f6ecb879fa2c584b08_S.jpg
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกการสัมภาษณ์ในรายการคัดข่าวเด่น ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ด้านหน้าห้องประชุมแม่น้ำกก อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า
(22-06-2560) icon_new.gif

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมแถลงข่าวประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และนายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมแถลงข่าวประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 และแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า
(22-06-2560) icon_new.gifกรมเจ้าท่า ได้จัดทำบทถอดความภาษาไทยของอนุสัญญาและพิธีสารลอนดอน รายงานผลการศึกษาโครงการ  รายงานสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2016-07-25-03-15-33/2014-01-19-06-02-02 สามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๓๘๓๒ หรือ ๐ ๒๒๓๔ ๕๑๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กรมเจ้าท่า ได้จัดทำบทถอดความภาษาไทยของอนุสัญญาและพิธีสารลอนดอน รายงานผลการศึกษาโครงการ รายงานสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2016-07-25-03-15-33/2014-01-19-06-02-02 สามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๓๘๓๒ หรือ ๐ ๒๒๓๔ ๕๑๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(08-06-2560)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ มอบข้าวสารจำนวน 30 ตัน ให้กับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอรส.) โดยมี พล.ต. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับนายอุดม พลอยจินดา นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ มอบข้าวสารจำนวน 30 ตัน ให้กับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอรส.) โดยมี พล.ต. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
(07-06-2560)

ข่าวรับสมัครงาน


 

แนะนำลิงค์ (Link)