Menu

th en

 
 
 • กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

  กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

 • การรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการนำร่อง

  การรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการนำร่อง

 • อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

  อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

 • อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548” รุ่นที่ 2

  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548” รุ่นที่ 2
  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548” รุ่นที่ 2 ให้กับข้าราชการกรมเจ้าท่า เพื่อพัฒนาทักษะในการทำผลงานวิชาการ โดยมี นางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559

 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์รายการ “เมืองไทยมีสาระ” ในประเด็นโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ...ปลอดภัยไดมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์รายการ “เมืองไทยมีสาระ” ในประเด็นโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ...ปลอดภัยไดมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร

 
A+ A A-

กิจกรรมล่าสุดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวรับสมัครงาน


แนะนำลิงค์