Menu

th en

 
 
 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน ในพิธิเปิด การอบรมเครือข่ายอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 28 จังหวัดกาญจนบุรี ณ เรือนแพสัมมนา กอบัวแก้ว เกาะกอหญ้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน ในพิธิเปิด การอบรมเครือข่ายอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 28 จังหวัดกาญจนบุรี ณ เรือนแพสัมมนา กอบัวแก้ว เกาะกอหญ้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 • นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติและร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เนื่องในโอกาส 87 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

  นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติและร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เนื่องในโอกาส 87 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 • ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 18/2560 เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560

  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 18/2560 เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560

 • นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ

  นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ

 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ คัดข่าวเด่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ กรมเจ้าท่า

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ คัดข่าวเด่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ กรมเจ้าท่า

 
A+ A A-

กิจกรรมล่าสุดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวรับสมัครงาน

25-02-2560
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างกลเรือปฎิบัติการ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างกลเรือปฎิบัติการ


 

แนะนำลิงค์