Menu

th en

 
 
 • กรมเจ้าท่า เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

  กรมเจ้าท่า เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
  เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

 • นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกและลดปริมาณขยะในกรมเจ้าท่า ประจำปี 2559”

  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกและลดปริมาณขยะในกรมเจ้าท่า ประจำปี 2559”
  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกและลดปริมาณขยะในกรมเจ้าท่า ประจำปี 2559” ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้นล่าง อาคาร 2 กรมเจ้าท่า โดยมีการมอบสติ๊กเกอร์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกประเภทกับหน่วยงานต่างๆภายในกรม รวมถึงการจัดนิทรรศการ และการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพและวิทยากรให้ความรู้ จากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

 • นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการอนุวัติการอนุสัญญา MARPOL Annex V และ London Protocol 1996

  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการอนุวัติการอนุสัญญา MARPOL Annex V และ London Protocol 1996

 • นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาเครื่องฟอกไตมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย “ครบรอบ 65 ปี”

  นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาเครื่องฟอกไตมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย “ครบรอบ 65 ปี”

 • นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ รับมอบเสื้อชูชีพ มูลค่า 500,000 บาท สำหรับโครงการ

  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ รับมอบเสื้อชูชีพ มูลค่า 500,000 บาท สำหรับโครงการ "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน"

 
A+ A A-

กิจกรรมล่าสุด


be53a0541a6d36f6ecb879fa2c584b08_S.jpg
(18-05-2559)
เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวรับสมัครงาน


halfbanner_blue.jpg

banner presentData resize

Template Size internet userProfile2016 234x60

 

แนะนำลิงค์